W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu

 

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń

tel. (+48) 56 621 23 00

e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl

skrytka ePUAP: /wfosigw_torun/SkrytkaESP


NIP: 956-12-23-682

REGON: 341191740

Aplikant w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich 30.09.2021

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Monika Gumna, Łódź
2. Paweł Miłkowski,
3. Małgorzata Jankowska, Toruń
4. Izabella Wójtowicz, Toruń
5. Agata Matuszak, Toruń
6. Luiza Ciechanowska, Włocławek
Uzasadnienie wyboru Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. 6 stanowisk zostały zakwalifikowane do zatrudnienia następujące osoby:

Pani Monika Gumna zamieszkała w Łodzi
Pan Paweł Miłkowski zamieszkały w Toruniu
Pani Małgorzata Jankowska zamieszkała w Toruniu
Pani Izabella Wójtowicz zamieszkała w Toruniu
Pani Agata Matuszak zamieszkała w Toruniu
Pani Luiza Ciechanowska zamieszkała we Włocławku

Uzasadnienie:
Wyżej wymienione osoby są komunikatywne, posiadają predyspozycje i umiejętności pozwalające na powierzenie im obowiązków Aplikantów w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich
Szczegóły
Stanowisko Aplikant w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich 30.09.2021
Miejsce pracy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Status rozstrzygnięte

Lista kandydatów spełniających wymagania  określone w  ogłoszeniu o naborze na  6 stanowisk  Aplikanta w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich  prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  6   w/w  stanowisk,  do następnego etapu  rekrutacji  zakwalifikowali  się następujący  kandydaci  spełniający wymagania  formalne  w  ogłoszeniu  o  naborze:

LP. IMIĘ I NAZWISKO ADRES TERMIN ROZMOWY
KWALIFIKACYJNEJ
1 Cezary Wnuk Toruń 21.10.2021 r. godz. 8:00
2 Paulina Dunajska Toruń 21.10.2021 r. godz. 8:15
3 Anna Tomaszewska Bydgoszcz 21.10.2021 r. godz. 8:30
4 Monika Gumna Łódź 21.10.2021 r. godz. 8:45
5 Ilona Charzewska Toruń 21.10.2021 r. godz. 9:00
6 Katarzyna Brzostowska Czarnowo 21.10.2021 r. godz. 9:15
7 Paweł Miłkowski Toruń 21.10.2021 r. godz. 9:30
8 Małgorzata Jankowska Toruń 21.10.2021 r. godz. 9:45
9 Emil Ziółkowski Raciążek 21.10.2021 r. godz. 10:00
10 Izabella Wójtowicz Toruń 21.10.2021 r. godz. 10:15
11 Emilia Skibińska Toruń 21.10.2021 r. godz. 10:30
12 Marta Kaleta Toruń 21.10.2021 r. godz. 10:45
13 Agata Matuszak Toruń 21.10.2021 r. godz. 11:00
14 Wojciech Steinborn Inowrocław 21.10.2021 r. godz. 11:15
15 Paweł Kruczykowski Gniewkowo 21.10.2021 r. godz. 11:30
16 Mirosława Korzeniowska Toruń 21.10.2021 r. godz. 11:45
17 Ewelina Wiśniewska Toruń 21.10.2021 r. godz. 12:00
18 Dorota Przybylska Lulkowo 21.10.2021 r. godz. 12:15
19 Luiza Ciechanowska Włocławek 21.10.2021 r. godz. 12:30
20 Malwina Jaskólska Toruń 21.10.2021 r. godz. 12:45
21 Paweł Czachor Toruń 21.10.2021 r. godz. 13:00
22 Dorota Bolewska Nowa Wieś Rezygnacja

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:

Aplikant w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 6

Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, 
ul. Szosa Lubicka 26, 87-100 Toruń

Oczekiwania wobec kandydata:
1. Preferowane wykształcenie o kierunku/specjalizacji: ekonomicznej, administracyjnej lub ochrony środowiska.
2. Znajomość zadań, celów i misji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
3. Bardzo dobra znajomość programu priorytetowego Czyste powietrze.
4. Umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.
5. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
7. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
8. Dokładność, rzetelność.
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
10. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
11. Sprawna obsługa komputera i pakietu MS Office.
12. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Kompleksowa obsługa beneficjentów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
5. Oświadczenie o niekaralności.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.
9. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w funduszu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Aplikanta w Dziale Obsługi Osób Fizycznych i Programów Ogólnopolskich” należy składać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku głównego wejścia do siedziby Funduszu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń, do dnia 14.10.2021 roku (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Uwaga:

Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń)”.
Dokumenty: życiorys, list motywacyjny oraz wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Klauzula informacyjna
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Fredry 8, 87-100 Toruń. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pełni Michał Pluciński. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundusz można skontaktować się pod adresem e-mail:  ido@wfosigw.torun.pl. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, oraz Regulaminu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 10/11 z dnia 15.03.2011 r. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone. Zgodnie z art. 400m ust. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej www.bip.wfosigw.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Powiadom znajomego