W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 
Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://bip.wfosigw.torun.pl/statystyki

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jarosz. Kontakt: tomasz.jarosz@wfosigw.torun.pl, tel. 52 345 67 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odpowiada Tomasz Jarosz, tomasz.jarosz@wfosigw.torun.pl, tel.52 345 67 87.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne od ul. Aleksandra Fredry tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony parkingu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
z nich 

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Fredry lub alei 500-lecia Torunia.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


2) Dział Obsługi Osób Fizycznych i Programów Regionalnych, ul. Szosa Lubicka 26,
87-100 Toruń

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne od ul. Szosa Lubicka tylko dla osób pełnosprawnych. Drzwi do budynku otwierane automatycznie. Dla osób niepełnosprawnych z lewej strony budynku (przeszklona część) znajduje się winda, drzwi do windy otwierają się automatycznie po naciśnięciu przycisku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek obecnie posiada windę do przewozu osób. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest odpowiednio oznaczona.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich 

Przy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Szosa Lubicka.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


3) Filia w Bydgoszczy, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 2, 85-095 Bydgoszcz (Biurowiec Preludium), parter 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do lokalu od strony przystanku autobusowego od ul. Michała Kleofasa Ogińskiego dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Lokal znajduje się na parterze budynku.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych. 

 Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W biurze nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
 
4) Biuro Terenowe w Inowrocławiu, ul. Studzienna 9, 88-100 Inowrocław (Biurowiec Staropolskie Wędliny) I piętro pokój 1.4

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Główne wejście do budynku od ul. Studziennej dostosowane dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją ruchu. Drzwi do budynku otwierane automatycznie. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada windę do przewozu osób. Jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, parking ogólnodostępny znajduje się wzdłuż
ul. Studziennej.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
 

5) Biuro Terenowe w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie (budynek Starostwa Powiatowego w Świeciu) I piętro pokój 209

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed drzwiami głównymi, od ulicy Gen. Józefa Hallera, znajdują się 1 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada windę do przewozu osób, która usytuowana jest z tyłu budynku i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na I piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze oraz pierwszym piętrze zainstalowana jest natomiast lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu, wysokość na której jest umieszczona pozwala na korzystanie przez osoby na wózku.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przed budynkiem oraz za budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa,  przy czym jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Tłumacz języka migowego

W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 
6) Biuro Terenowe we Włocławku, ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek (budynek Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy) II piętro pokój 35

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nawierzchnia przed wejściem głównym od ul. Brzeskiej jest utwardzona. Przed drzwiami głównymi nie ma schodów.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek nie posiada windy do przewozu osób. Nie ma możliwości dostania się osób niepełnosprawnych do pomieszczenia biurowego znajdującego się na II piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak pochylni, platform oraz informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych, toalety nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Za budynkiem znajduje się wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Delegatury.

Tłumacz języka migowego

W Biurze Terenowym nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 10 dni roboczych przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Aplikacje mobilne

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak tablety, telefony komórkowe itp. (mobile-friendly).

Dodatkowe informacje

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Tomasz Jarosz – Dział Administracyjny, pokój A9 przy ul. Szosa Lubicka 26 (parter), e-mail: admin@wfosigw.torun.pl

Powiadom znajomego