Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na:
 
Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym

 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń
 
Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
ul. Fredry 8, 87-100 Toruń

Oczekiwania wobec kandydata:

 
 1. Legitymowanie  się wykształceniem wyższym (kierunek: ekonomia, finanse, zarządzanie, administracja).
 2. Staż pracy minimum 3 lata.
 3. Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych.
 4. Znajomość przepisów kadrowo – płacowych.
 5. Umiejętność reprezentowania funduszu  w kontaktach zewnętrznych.
 6. Bardzo dobra komunikacja pisemna i ustna.
 7. Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność.
 8. Odporność na stres, sprawność organizacyjna.
 9. Dokładność, rzetelność.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 11. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
 12. Dobra obsługa komputera  i pakietu MS Office oraz programu Płatnik.
 13. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 1. Sporządzanie i weryfikacja dokumentacji księgowej w zakresie kadr i płac.
 2. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i zasiłków ZUS.
 3. Terminowe sporządzanie i rozliczanie składek ZUS.
 4. Sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń dla Urzędu Statystycznego.
 5. Księgowanie wydatków i wpływów Wojewódzkiego Funduszu.
 6. Analiza terminowości spłat pożyczek.
 7. Prowadzenie obsługi kasowej.
 8. Wykonywanie czynności w zakresie ewidencji środków trwałych.
 
Wymagane dokumenty:
 
 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczające inne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
 5. Oświadczenie o niekaralności.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
 8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
 
Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko specjalista w Dziale Finansowo- Księgowym” należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 lub przesłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń,  do dnia  25 maja 2018 roku.
 
 
Uwaga:
 
Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz dostarczone lub przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie rekrutacji.  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, ul.  Fredry 8.  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz oferty kandydatów nie wyłonionych do zatrudnienia można odebrać w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie WFOŚiGW w Toruniu zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
 
 

Wytworzył: ML (11 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Jarosz (11 maja 2018, 10:31:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij