Przetargi unieważnione z 2019 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (13)  |  Przetargi unieważnione (2)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2011

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8 w Toruniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.”

zamawiający: WFOŚiGW w Toruniu
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: DA.3601.266.19
wartość: 0
termin składania ofert: 12 listopada 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)