Bieżący nabór

Bieżący nabór

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Specjalisty w Zespole Doradców Energetycznych w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Pani Joanna Ciuba  zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZESPOLE DORADCÓW ENERGETYCZNYCH W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WFOŚIGW W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Zespole Doradców Energetycznych

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  zakwalifikowany do zatrudnienia:   Pan Przemysław Kawczyński zamieszkały w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Administracyjnym

Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: 1   Adres urzędu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń   Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Fundusz [...]

metryczka