Bieżący nabór

Bieżący nabór

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

ODWOŁANIE naboru na wolne stanowisko: Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odwołuje nabór na stanowisko: Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów – PPCP, ogłoszony w dniu 17 września 2020r. na stronie [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres urzędu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń   Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Fundusz [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.   Uzasadnienie:   W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Aplikanta w Dziale [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów – PPCP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:    Pan Rafał Lewandowski zamieszkały w Inowrocławiu   Uzasadnienie:   Kandydat spełnia [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Doradcy Energetycznego

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW-PPCP PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW -PPCP PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

metryczka