PRACA - archiwum

PRACA - archiwum

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Specjalisty w Zespole Doradców Energetycznych w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Pani Joanna Ciuba  zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZESPOLE DORADCÓW ENERGETYCZNYCH W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WFOŚIGW W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Zespole Doradców Energetycznych

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został  zakwalifikowany do zatrudnienia:   Pan Przemysław Kawczyński zamieszkały w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Administracyjnym

Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: 1   Adres urzędu: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń   Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Fundusz [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia :   Pani Magdalena Dąbrowska z Torunia     Uzasadnienie: Predyspozycje  umiejętności i [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE REALIZACJI UMOW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów – PPCP.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:    Pan Szymon Róg zamieszkały w Bydgoszczy   Uzasadnienie:   Kandydat spełnia określone [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Aplikanta w Dziale Administracyjnym.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:      Pani Monika Kot zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Administracyjnym.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikanta w Dziale Administracyjnym   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na Stanowisko Doradcy Energetycznego w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:     Pan Dariusz Sokołowski  zamieszkały w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DORADCY ENERGETYCZNEGO W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Nabór na stanowisko - Doradca Energetyczny.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Doradca energetyczny   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Pani Sandra Łysiak zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW - PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Stanowisko Specjalisty w Dziale Administracyjnym.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu         Określenie stanowiska:     Stanowisko  Specjalisty w Dziale [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI . WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk [...]

Specjalista w Dziale Administracyjnym.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Administracyjnym   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:     Pan Cezariusz Kowalewski zamieszkały w Złotorii     Uzasadnienie:   Kandydat [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Administracyjnym - EZD

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:Pani Adriana Szubarga zamieszkała w Inowrocławiu Uzasadnienie:Kandydata  spełniania określone wymogi, a ponadto  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Administracyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:Pani Iwona Łapo zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie: Kandydatka spełnia określone wymogi, a ponadto jest [...]

Aplikant w Dziale Administracyjnym - EZD

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:    Aplikant w Dziale Administracyjnym   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  rekrutacji [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani Sonia Żółtowska [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE REALIZACJI UMÓW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  rekrutacji [...]

Aplikant w Dziale Administracyjnym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Administracyjnym    Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali zakwalifikowani do zatrudnienia:   Pani Anna Wiśniewska zamieszkała w Brodnicy Pan Przemysław Kuźniewicz zamieszkały [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA 12 STANOWISK APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW - PPCP PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  12  w/w  stanowiska,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU -Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz,

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.   Uzasadnienie:   W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Aplikanta w Dziale Realizacji Umów [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE REALIZACJI UMÓW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP -12

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:    Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz    Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU -Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:    Pani Anna Pawlikowska-Tyburska zamieszkała w Toruniu.   [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:   Pani Paulina Wilczek [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE REALIZACJI UMOW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikantów w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostali zakwalifikowani do zatrudnienia:      Pani Kamila Pawlikowska  zamieszkała  w  Nieżywięć Pan Grzegorz Wiśniewski [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA 2 STANOWISKA APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW - PPCP PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  2 w/w  stanowiska,  do następnego [...]

Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Realizacji Umów i Analiz   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista ds. informatyki w Dziale Administacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu       Określenie stanowiska:      Specjalista ds. informatyki w Dziale Administacyjnym   Informujemy, że w wyniku [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW INFORMATYKI W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalisty ds. informatyki w Dziale Administracyjnym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalisty ds. informatyki w Dziale Administracyjnym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:    Pani Karolina Przeczewska zamieszkała w Inowrocławiu.   [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU- Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani Dorota Sopyła zamieszkała [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:    Pan Dariusz Barburzyński zamieszkały we [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW - PPCP PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW- PPCP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW - PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów- PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia :   Pani Justyna Lubowicz-Cymerman z Torunia   Uzasadnienie: Wiedza i doświadczenie Kandydata  [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.  Uzasadnienie:   W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Specjalisty w Dziale [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów-PPCP

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.   Uzasadnienie:  W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Specjalisty w Dziale [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE REALIZACJI UMÓW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DO SPRAW KOMUNIKACJI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:    Pani Renata Napierkowska zamieszkała w Inowrocławiu. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DO SPRAW KOMUNIKACJI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:    Pani Marietta Koszykowska zamieszkała [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:    Pan Paweł Kaczmarek zamieszkały [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Aplikant w Dziale Finansowo-Księgowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:    Pani Paulina Kulikowska-Adamska zamieszkała [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

stanowisko ds. komunikacji.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na:   stanowisko ds. komunikacji   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - 18.02.2019

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów -18.02.19

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

Aplikant w Dziale Finansowo-Księgowym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Finansowo-Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych-

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:    Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SPECJALISTY W DZIALE ADMINISTRACYJNYM

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia: Pan Zbigniew Witkowski zamieszkały w Toruniu. Uzasadnienie:Kandydat spełniania określone wymogi, a ponadto jest osobą [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.   Uzasadnienie:   W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Specjalisty w Dziale Kontroli i [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Liczba stanowisk pracy: 3

Określenie stanowiska:   Specjalista w  Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych     Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  zostały zakwalifikowane do zatrudnienia [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH - Liczba stanowisk pracy: 3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Administracyjnym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Administracyjnym   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych - Liczba stanowisk pracy: 3

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych   Wymiar etatu: 1 etat Liczba stanowisk pracy: [...]

Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych - Wymiar etatu: 1

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych

Informujemy, że procedura naboru na w/w stanowisko  została zakończona z powodu niewybrania żadnego kandydata.   Uzasadnienie:   W trakcie naboru nie wyłoniono kandydata na stanowisko Specjalisty w Dziale Kontroli i [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Określenie stanowiska:  Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE WERYFIKACJI WNIOSKÓW I UMÓW PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Aplikant w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym .

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:    Pan Piotr Kopiński zamieszkały [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - lipiec 2018

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO KSIĘGOWYM

Informujemy, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani Danuta Bartoszewicz zamieszkała w  Toruniu. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na:   Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SPECJALISTY W DZIALE REALIZACJI UMÓW I ANALIZ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został zakwalifikowany do zatrudnienia:  Pan  Michał Gazda zamieszkały w  Toruniu. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE REALIZACJI UMÓW I ANALIZ PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SPECJALISTY W SEKCJI KONTROLI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia: Pani Aleksandra Haras zamieszkała w  miejscowości Gniewkowo. Uzasadnienie: Kandydatka spełniania określone wymogi, a [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - stanowisko ds. komunikacji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia: Pani Monika Prusik zamieszkała w Inowrocławiu Uzasadnienie: Kandydatka spełniania określone wymogi, a ponadto  jest [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY W SEKCJI KONTROLI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

Specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w Dziale Realizacji Umów i Analiz Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

stanowisko ds. komunikacji

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na:   stanowisko ds. komunikacji   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

Specjalista w sekcji kontroli

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista w sekcji kontroli   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjaliści do spraw Promocji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostali zakwalifikowani do zatrudnienia:     Pani Marlena Wencel zamieszkała w Lubiczu i Pan Paweł Piskoń zamieszkały w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROMOCJI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. Promocji.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista ds. Promocji   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 2   Adres [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista ds. Promocji

Określenie stanowiska: Specjalista ds. Promocji Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia: Pani Dominika Matuszak zamieszkała w Toruniu Uzasadnienie: Kandydatka [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROMOCJI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - DYREKTOR DO SPRAW ADMINISTRACJI I PROMOCJI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Małgorzata Przybylska zamieszkała w Starym Toruniu   Uzasadnienie:   Spełnianie określonych [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Kierownik w Dziale Kontroli i Funduszy Zewnętrznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Aleksandra Dolińska - Hopcia zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACJI I PROMOCJI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. Promocji

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Specjalista ds. Promocji   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTORA ds. ADMINISTRACJI I PROMOCJI

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:Dyrektor ds. Administracji i Promocji.   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1   Adres urzędu: [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE KONTROLI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko:   Kierownik Działu Kontroli i Funduszy Zewnętrznych.   Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - NA STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY -OGRODNIK PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:  Pan Jacek Frankowski zamieszkały w miejscowości Toruń.     Uzasadnienie: Otrzymanie [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY -OGRODNIK PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE ORGANIZACYJNYM - Pracownik gospodarczy – ogrodnik na ¾ etatu z rozkładem czasu pracy od 14.00-20.00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje  kandydata/ kandydatki  na stanowisko  Pracownik gospodarczy – ogrodnik na ¾ etatu z rozkładem czasu pracy od 14.00-20.00. Oczekiwania [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - NA STANOWISKO Pracownik Gospodarczy - Ogrodnik w Dziale Organizacyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nikt nie został zakwalifikowany do zatrudnienia.Uzasadnienie:Kandydat zrezygnował z ubiegania się o w/w stanowisko w trakcie rekrutacji. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK GOSPODARCZY -OGRODNIK PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE ORGANIZACYJNYM - Pracownik gospodarczy – ogrodnik na ¾ etatu z rozkładem czasu pracy od 14.00-20.00.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje  kandydata/ kandydatki  na stanowisko  Pracownik gospodarczy – ogrodnik na ¾ etatu z rozkładem czasu pracy od 14.00-20.00.  Oczekiwania [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani  Malwina Chrupek zamieszkała w miejscowości Radziejów.    [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA W DZIALE UMÓW I KONTROLI PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko: Zastępcy Kierownika w Dziale Umów i Kontroli.   Oczekiwania wobec kandydata:   · wykształcenie [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - ASYSTENT BIURA W DZIALE ORGANIZACYJNYM

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani  Kamińska Emilia Małgorzata zamieszkała w Toruniu.     Uzasadnienie: Otrzymanie [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA BIURA W DZIALE ORGANIZACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji na w/w stanowisko, do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci: Kandydatów [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA BIURA W DZIALE ORGANIZACYJNYM PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu  rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - APLIKANT W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:  Pani  Anna Bystroń  zamieszkała w  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu   informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do [...]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko Asystenta Biura.

Oczekiwania wobec kandydata: · wykształcenie wyższe , humanistyczne, prawnicze lub administracyjne, tytuł mgr, · kreowanie wizerunku firmy, · umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność, · niekaralność [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY APLIKANT W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko APLIKANTA w Dziale Umów i Kontroli, na umowę o pracę na czas zastępstwa.   Oczekiwania wobec [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - APLIKANT W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2015 R.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Pani  Agnieszka Stachowiak  zamieszkała w  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WFOŚiGW W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2015 R.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu   informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - SPECJALISTA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

    Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   została zakwalifikowana do zatrudnienia:     Pani  Justyna  Ewa  Kałczyńska  zamieszkała [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WFOŚiGW W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE UMÓW I KONTROLI - 2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE UMÓW I KONTROLI     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko APLIKANTA w Dziale Umów i [...]

Nabór na Specjalistę w Dziale Finansowo-Księgowym VII 2015

OGŁOSZENIE O NABORZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko Specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym Oczekiwania wobec kandydata: •  [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - PLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2015 R.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   został zakwalifikowany do zatrudnienia:   Pan Jędrzej Wyrąbkiewicz zamieszkały [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WFOŚiGW W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY DO DNIA 31.12.2015 R.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu   informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do [...]

APLIKANT W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki  na stanowisko APLIKANTA w Dziale Umów i Kontroli w zakresie obsługi Programu PROSUMENT, na umowę o pracę na czas określony do [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU - Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko   została zakwalifikowana do zatrudnienia:   Pani Magdalena Tuszyńska zamieszkała w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  rekrutacji [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Wojewódzki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko specjalisty w Dziale Finansowo-Księgowym.   Oczekiwania wobec kandydata:  - wykształcenie wyższe [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu         Określenie stanowiska:   SPECJALISTA W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH – Sekcja RPO   Informujemy, że w [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU, w ogłoszeniu o nabór na stanowisko Specjalisty na umowę o pracę w Dziale Funduszy Europejskich – Sekcja RPO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sekcja RPO

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu     OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SPECJALISTY  W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sekcja [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia:   Pan  Michał Pluciński zamieszkały w Toruniu.   Uzasadnienie:   Otrzymanie [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY NA UMOWĘ O PRACĘ W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko DORADCY ENERGETYCZNEGO

INFORMACJA O WYNIKU NABORU     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu         Określenie stanowiska:   DORADCA [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ogłoszeniu naboru na stanowisko: DORADCY ENERGETYCZNEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY  W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wojewódzki Fundusz [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty w Dziale Umów i Kontroli/2014

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zakwalifikowana została:   Pani Agnieszka Chełminiak zamieszkała w Inowrocławiu.   Uzasadnienie: Otrzymanie największej ilości punktów wg [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zakwalifikowana została:   Pani Anna Kwiatkowska zamieszkała we Włocławku.   Uzasadnienie: Otrzymanie największej ilości punktów wg karty [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ogłoszeniu naboru na stanowisko: Specjalista w Dziale Umów i Kontroli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zakwalifikowana została: Pani Paulina Wruszczak zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg karty oceny [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WFOŚiGW W TORUNIU W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje,  że  w  wyniku  przeprowadzenia  wstępnej  selekcji  na  w/w  stanowisko,  do następnego etapu  rekrutacji [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYSPECJALISTY W DZIALE UMÓW I  KONTROLI                  [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Umów i Kontroli. Informujemy, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisko Specjalisty w Dziale Umów i Kontroli żaden Kandydat/Kandydatka nie spełnił  wymogów zawartych w [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYAPLIKANTA W DZIALE UMÓW I  KONTROLI            [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYSPECJALISTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYAPLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...]

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracownika gospodarczego w dziale organizacyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zakwalifikowana została: Pani Grażyna Sobolewska zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg karty oceny [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania w naborze na wolne stanowisko pracownika gospodarczego w dziale organizacyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W DZIALE ORGANIZACYJNYM

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W DZIALE ORGANIZACYJNYMWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli 2013

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko do zatrudnienia zakwalifikowana została: Pani Aldona Świeczkowska zamieszkała w Wagańcu. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYAPLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został zakwalifikowany do zatrudnienia: Pan Tomasz Smolarek zamieszkały w Toruniu. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg karty oceny [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ogłoszeniu naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYSPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia: Pani Anna Wiśniewska zamieszkała w Toruniu. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg karty oceny [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU, W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO APLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci/kandydatki, [...]

Nabór na wolne stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYAPLIKANTA W DZIALE UMÓW I KONTROLI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu informuje, że w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedyna kandydatka, spełniajaca wymagania [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYSPECJALISTY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM          Wojewódzki [...]

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty/St. Specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia: Pani Izabela Wiśniewska zamieszkała w Czarnym Błocie. Uzasadnienie:Otrzymanie największej ilości punktów wg [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko Specjalisty/St. Specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W [...]

Wyniki naboru na stanowisko stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zakwalifikowana do zatrudnienia:   Pani Anna Wiśniewska zamieszkała w Toruniu.   Uzasadnienie: Otrzymanie największej ilości [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Umów i Kontroli

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28. [...]

Nabór na stanowisko Specjalisty/St. Specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYSPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY W DZIALE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W DZIALE UMÓW I KONTROLI

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYNA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W DZIALE UMÓW I [...]

Wyniki naboru na stanowisko stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Finansowo – Księgowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na zastępstwo pracownika w Dziale Finansowo – Księgowym:  Pani Justyna Balicka-Dynasińskazamieszkała w Biskupicach   Uzasadnienie: Uzyskanie przez kandydata największej [...]

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji – inspektora nadzoru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji – inspektora nadzoru zatrudniony został :   Pan Tomasz Smolarekzamieszkały w Toruniu  Uzasadnienie: Jest to kandydat o wysokich [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko pracy Specjalisty ds. inwestycji – inspektora nadzoru

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28. [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Finansowo - Księgowym

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28.   [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji - Inspektora nadzoru

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu   OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   Specjalisty ds. inwestycji – inspektora nadzoru    Wojewódzki [...]

Nabór na wolne stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Finansowo-Księgowym

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACYNA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM Wojewódzki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska [...]

Wyniki naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli zatrudniona została :   Pani Marika Przybylskazamieszkała w Grudziądzu  Uzasadnienie: Uzyskanie przez [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Aplikanta na Zastępstwo w Dziale Finansowo-Księgowym

    Informujemy, że nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty, ze względu na małą ilość złożonych aplikacji. [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko pracy na zastępstwo pracownika w Dziale Finansowo-Księgowym

 Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28. [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28. [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYNA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKAW DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM Wojewódzki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli.

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE UMÓW I KONTROLI Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje [...]

Wyniki naboru na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Organizacyjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Płnomocnika Zarządu ds. Organizacyjnych na czas został zatrudniony:   Pan Józef Rogackizamieszkały w Bydgoszczy  Uzasadnienie: Otrzymanie [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Organizacyjnych.

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA PREZESA ZARZĄDUDO SPRAW ORGANIZACYJNYCH Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Wyniki naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli na czas zastępstwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli na czas zastępstwa, została zatrudniona:   Pani Marika Przybylskazamieszkała w Grudziądzu  Uzasadnienie: [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko Aplikanta na czas zastępstwa w Dziale Umów i Kontroli

    Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28.   [...]

Nabór na Stanowisko Aplikanta w Dziale Umów i Kontroli - zastęsptwo

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE UMÓW I KONTROLIna zastępstwo pracownikaDziału Umów i [...]

Wyniki naboru na stanowisko Asystenta Biura w Dziale Organizacyjnym na zastępstwo na okres 6 miesięcy

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta Biura w Dziale Organizacyjnym na zastępstwo na okres 6 miesięcy, została zatrudniona:   Pani Marika Przybylskazamieszkała w [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o nabór na stanowisko Asystenta Biura na czas zastępstwa w Dziale Organizacyjnym

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 28. [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta w Dziale Organizacyjnym

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENTA BIURAna zastępstwo na okres 6 miesięcy   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [...]

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjnym - informatyk

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacyjnym - informatyk, został zatrudniony: Pan Tomasz Jaroszzamieszkały w Lubiczu   Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego konkursu kandydat [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania w ogłoszeniu o nabór Specjalisty w Dziale Organizacyjnym - Informatyk

  Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Szosa Chełmińska 28, Toruń. [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacyjnym - pracownik archiwum zakładowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjnym - pracownik archiwum zakładowego został zatrudniony: Pan Maciej Drzewoszewskizamieszkały w GrudziądzuUzasadnienie: W [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty Informatyka w Dziale Organizacyjnym

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE ORGANIZACYJNYM Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania w ogłoszeniu o nabór Specjalisty w Dziale Organizacyjnym - Archiwista

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO Aplikanta w Dziale Organizacyjnym prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacyjnym - Archiwista

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE ORGANIZACYJNYM Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko aplikanta w Dziale Organizacyjnym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko aplikantaw Dziale Organizacyjnym została zatrudniona: Pani Magda Justyna Sobczakzamieszkała Toruniu Uzasadnienie:W wyniku przeprowadzonego konkursu uzyskanie [...]

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Umów i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Umów i Kontroli została zatrudniona: Pani Monika Pawłowiczzamieszkała w Niemczu  Uzasadnienie:W wyniku przeprowadzonego konkursu [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Aplikanta w Dziale Organizacyjnym

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO Aplikanta w Dziale Organizacyjnym prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Wojewódzki Fundusz Ochrony [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określnone w ogłosznieu o naborze na stanowisko Specjalisty w Dziale Umów i Kontroli

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABÓR NA STANOWISKO Specjalisty w dziale Umów i Kontroli prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Wojewódzki Fundusz Ochrony [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta w Dziale Organizacyjnym

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu. OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE ORGANIZACYJNYM Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poszukuje kandydatki na [...]

Ogłoszenie o naborze - stanowisko specjalisty w Dziale Umów i Kontroli

Prezes ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Toruniu. OGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYW DZIALE UMÓW I KONTROLI         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i [...]

Informacja o wyniku naboru

                       Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich

                                         &nbs [...]

Zakończenie procedury naboru na stanowisko specjalisty w Dziale Organizacyjnym

                                         &nbs [...]

Zakończenie konkursu na stanowiko Specjalisty w Dziale Funduszy Euopejskich

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty w Dziale Funduszy Europejskich, Sekcji Przygotowania Projektów - profil techniczny

                                         &nbs [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacyjnym

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO Specjalisty w Dziale  Organizacyjnym PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  WODNEJ W [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania określnone w ogłosznieu o naborze na stanowisko Specjalisty w Dziale Funduszy Europeskich

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO Specjalisty w Dziale Funduszy Euopejskich PROWADZONYM PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU.   Wojewódzki [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Umów i Kontroli

                                          [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko w Dziale Umów i Kontroli

                                   [...]

metryczka