Dostęp do informacji publicznej

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej związanej z zakresem działalności WFOŚiGW w Toruniu powinny przekazać zapytanie osobiście, drogą pocztową lub w formie elektronicznej do siedziby Funduszu w Toruniu.

W zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązują następujące zasady:

  • Decyzję o udostępnieniu informacji publicznej podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu. W przypadku zapytań dotyczących wykazu spraw oraz stanu załatwionych spraw, stosownej informacji może również udzielić Dyrektor Biura.
  • WFOŚiGW w Toruniu udziela informacji publicznych w terminie niezbędnym na przygotowanie stosownej odpowiedzi.
  • W przypadku, gdy udzielenie stosownej informacji wymaga zaangażowania znaczących nakładów pracy lub materiałów, WFOŚiGW w Toruniu udzieli informacji dopiero po pokryciu przez osobę wnioskującą kosztów przygotowania informacji.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Biura (6 kwietnia 2006)
Opublikował: Leszek Bojałkowski (28 grudnia 2006, 09:24:38)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (12 grudnia 2019, 12:21:34)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8117