ODWOŁANIE naboru na wolne stanowisko: Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów - PPCP

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odwołuje nabór na stanowisko: Aplikanta w Dziale Weryfikacji Wniosków i Umów – PPCP, ogłoszony w dniu 17 września 2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Toruniu, z przyczyn organizacyjnych. 
  
Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko proszone są o ich odbiór w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń (Sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

metryczka


Wytworzył: MP (22 września 2020)
Opublikował: Daniel Gerus (22 września 2020, 14:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123