Fundusze Unijne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na mocy podpisanego 25.06.2007 r. Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" dla osi priorytetowych: I – Gospodarka wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) z Ministrem Środowiska pełni rolę Instytucji Wdrażającej.
Do zadań Instytucji Wdrażającej należy miedzy innymi:

  • dokonywanie oceny projektów,
  • zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów,
  • kontrolę realizacji projektów,
  • dokonywanie płatności ze środków programu operacyjnego na rzecz beneficjentów,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - http://wfosigw.torun.pl/strona-2-fundusze_europejskie.html

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Biegun (2 lipca 2007)
Opublikował: Leszek Bojałkowski (5 lipca 2007, 12:40:31)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (24 listopada 2015, 11:34:22)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9909