Uchwała nr 844/09Zarząduz dnia 29 września 2009W sprawie udzielenia dofinansowaniaNa podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 233/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 18 grudnia 2007 r. ze zm. oraz § 3 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, nadanego przez Ministra Środowiska w dniu 27.02.2006 r.

Uchwała nr 844/09
Zarządu
z dnia 29 września 2009


W sprawie udzielenia dofinansowania

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 233/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 18 grudnia 2007 r. ze zm. oraz § 3 Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, nadanego przez Ministra Środowiska w dniu 27.02.2006 r.


                  
p o s t a n a w i a:
 
 
 
1.      Udzielić Gminie Miasto Brodnica pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości do 10.000,00 zł na zadanie pn. Międzynarodowa konferencja ekologiczna „Zielone ponad granicami” – wniosek nr D09245.
 
 
 
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

metryczka


Opublikował: Justyna Dzięciołowska (13 października 2009, 10:17:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812